Fefco katalóg


05xx

Zasúvacie škatule

Zasúvacie škatule sú zložené z viacerých dielov, ktoré sú na seba vzájomne zasúvateľné.

Katalóg produktov

(c) V Z O R  výrobné družstvo, Lihoveckého 1805, 960 22  Zvolen    tel. +421 (0) 45 5456301     e-mail: kartonaz@vzor.sk