Fefco katalóg


09xxVnútorné vybavenie

Vnútorné vybavenie, ako napr. mriežky, vložky, preložky, manžetové výplne a pod.  

                                            Katalóg produktov

(c) V Z O R  výrobné družstvo, Lihoveckého 1805, 960 22  Zvolen    tel. +421 (0) 45 5456301     e-mail: kartonaz@vzor.sk