Sídlo firmy

Lihoveckého 1805
960 22 Zvolen
SLOVENSKO

Telefón
+421 (0)45 532 08 23-5

Fax
+421 (0)45 533 46 75

E-mail
vzor@vzor.sk

Obchodné oddelenie
Odevy

Lihoveckého 1805
960 22 Zvolen
SLOVENSKO

Telefón
+421 (0)45 533 54 82

Fax
+421 (0)45 532 20 88

E-mail
obchodne@vzor.sk

V Z O R  výrobné družstvo Zvolen

IČO:                               00168238

DIČ:                               2020474753

IČ DPH:                         SK2020474753

Obchodný register:   Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici. Oddiel: Dr, Vložka: 86/S.

 

Závod kartonáž
Obaly

Požiarnicka 2
962 11 Detva
SLOVENSKO

Telefón
+421 (0)45 545 63 01

Fax
+421 (0)45 545 52 81

E-mail
kartonaz@vzor.sk

Závod Brezno
Odevy

Rázusova 2
977 01 Brezno
SLOVENSKO

Telefón
+421 (0)48 611 2193
+421 (0)48 611 7083
Fax
+421 (0)48 611 70 83

E-mail
zbr@vzor.sk

(c) V Z O R  výrobné družstvo, Lihoveckého 1805, 960 22  Zvolen             tel. +421 (0) 45 5320823-5      e-mail: vzor@vzor.sk