Company Headquaters

Požiarnická 2/1354
962 12 Detva
SLOVENSKO
 

Telefón
+421 (0)45 54 56 301

 
+421 (0)45 54 55 281


E-mail
vzor@vzor.sk

Sales Department
Clothing

Rázusova 2
977 01 Brezno
SLOVENSKO

Telefón
+421 (0)48 611 2193 


+421 (0)48 611 7083


E-mail
obchodne@vzor.sk

VZOR  výrobné družstvo

Identification Number:                00168238

Tax Identification Number:         2020474753

VAT Identification Number:         SK2020474753

Companies Register:                  The company is recorded at the Companies Registry of District Court Banská Bystrica. Oddiel: Dr, Vložka: 86/S.

Cardboard plant
Packaging

Požiarnická 2/1354
962 12 Detva
SLOVENSKO

Telefón
+421 (0)45 545 63 01

Fax
+421 (0)45 545 52 81


E-mail
kartonaz@vzor.sk

Branch Brezno
Clothes

Rázusova 2
977 01 Brezno
SLOVENSKO

Telefón
+421 (0)48 611 2193
+421 (0)48 611 7083E-mail
zbr@vzor.sk

(c) VZOR  výrobné družstvo, Požiarnická 2/1354, 962 12 Detva             tel. +421 (0) 45 54 56 301      e-mail: vzor@vzor.sk