VZOR  výrobné družstvo

Identification Number:                00168238

Tax Identification Number:         2020474753

VAT Identification Number:         SK2020474753

Companies Register:                  The company is recorded at the Companies Registry of District Court Banská Bystrica. Oddiel: Dr, Vložka: 86/S.

(c) VZOR  výrobné družstvo, Požiarnická 2/1354, 962 12 Detva             tel. +421 (0) 45 54 56 301      e-mail: info@vzor.sk

                                                                                                                  tel. +421 (0) 903 544 878                 vzor@vzor.sk

                                                                            tel. +421 (0) 903 567 966