Slides sk
Slides sk1
Slides sk2

V Z O R výrobné družstvo Zvolen je stredne veľká slovenská firma zaoberajúca sa výrobou odevov a kartónových obalov, s viac ako 65 ročnou tradíciou.

V súčasnosti sa v rámci odevného priemyslu na slovenskom trhu naše družstvo zaraďuje medzi najväčších výrobcov pracovných, profesijných, voľnočasových odevov a dámskej konfekcie.

      Výroba pracovnej a profesijnej konfekcie zahŕňa celú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu a služieb, výroba dámskych odevov predstavuje kompletný sortiment dámskej konfekcie a sortiment profesijného oblečenia pre rôzne sektory služieb. V prípade požiadavky zákazníka vlastné konštrukčné stredisko umožňuje   návrh a zhotovenie základného strihu, jeho počítačové spracovanie do strihovej dokumentácie , ušitie a overenie vzorky až po sériovú výrobu.

Výroba odevov je realizovaná ako plná konfekcia alebo práca vo mzde. V prípade plnej konfekcie je nákup materiálov zabezpečovaný z krajín EÚ od certifikovaných výrobcov.

Zárukou našej kvality je odbornosť a dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov,  profesionálne technologické vybavenie dielní, ale aj viac ako 30 ročná spolupráca so zahraničnými partnermi z krajín EÚ.

V oblasti obalového sortimentu zabezpečujeme výrobu priemyselných obalov z vlnitej a hladkej lepenky, kancelárskych potrieb, poťahovaných (luxusných) obalov, v prípade potreby aj s potlačou. Samozrejmosťou je kvalita, bonusom výroba malosériových aj jednokusových zákaziek a krátke dodacie lehoty.

Našou stratégiou je budovať korektné a dlhodobé obchodno-partnerské vzťahy, dodávať vysokú kvalitu výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov, v primeraných cenách a v čo najkratších termínoch.

(c) V Z O R  výrobné družstvo, Lihoveckého 1805, 960 22  Zvolen             tel. +421 (0) 45 5320823-5      e-mail: vzor@vzor.sk